Aktuālā informācija

Aktuālā informācija

Seko mums arī facebook un twitter

01.12.2017

Atvērta 2018 gada Kāpas trīsdienu orientēšanās sacensību lapa. Uzsākta pieteikumu pieņemšama par izdevīgāko tarifu.

SACENSĪBU PROGRAMMA

15.maijs - beidzas pieteikšanās par izdevīgāko dalības maksu

12.jūnijs - tiek paaugstināta dalības maksa

18.jūnijs - tiek pārtraukta dalībnieku pieteikšanās

27.jūnijs - tiek publicēts starta protokols

28.jūnijs

no 16.00 atvērts sacensību centrs kempingā "Hortus"

16.00 - 22.00 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā - kempingā "Hortus"

29.jūnijs

no 10.00 dalībnieku reģistrācija 1.dienas sacensību centrā - Cirpstenes apkārtnē

14.00 starts garā distancē Cirpstenes apkārtnē ( W21E, M21E – WRE vidējā dist. )

16.00 - 19.00 Taku- O ( Latvijas absolūtais čempionāts pre-O 1.distancē )

21.00 sacensību atklāšana, apbalvošana

30.jūnijs

11.00 starts vidējā distancē Pāvilostas apkārtnē

15.00 - 18.00 Taku- O ( Latvijas absolūtais čempionāts pre-O 2.distancē un Eiropas kausu 5.kārtas sacensības)

21.00 koncerts, apbalvošana, zaļumballe.

01.jūlijs

9.30 starts garā distancē Pāvilostas apkārtnē

9.00 - 12.00 Taku- O ( Latvijas čempionāts temp-O distancē un Eiropas kausu 6.kārtas sacensības)

15.00 noslēgums, apbalvošana kempingā "Hortus".

Kāpa 2018 - XXXII Orientēšanās trīsdienas

29.06 -01.07.2018 Pāvilosta
29.06. - IOF elite ranking event in middle distance (WRE)
Organizē OK Kāpa sadarbībā ar LOF, Pāvilostas un Ventspils novada domēm
Nolikums

SACENSĪBU APVIDUS, KARTES

Pārsvarā skuju koku mežs. Kāpu tipa reljefs. Max augstumu starpība 30m. Caurejamība laba, vidēja. Ļoti maz izcirtumu.
Karšu mērogs 1:10000 (MW65 un vecākiem 1:7500), Taku- O 1:5000
Augstumlīknes ik pēc 2,5m.

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS

Visām grupām atzīmēšanās ar SPORTident.
Dalībniekiem, kuriem nav savas SPORTident kartes, tās tiks izīrētas. SPORTident kartes īre 5.00 EUR (2 EUR par dienu). DIR grupām 2 EUR par dienu. Par pazaudētu vai sabojātu īrēto SPORTident karti dalībniekiem jākompensē organizatoriem kartes vērtība

Finiša rajonā iespējams izmēģināt atzīmēšanos ar SPORTident.

Dalībniekam jāveic distance ar tādu SPORTident karti, ar kādu numuru tā reģistrēta starta protokolā. Lūdzam nesajaukt SPORTident kartes, pretējā gadījumā jūs var diskvalificēt. Problēmu gadījumā nekavējoties griezties sacensību sekretariātā.

SACENSĪBU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

Vīrieši km Sievietes km dzimš. g.
M21E6,0 - 13,0 W21E5,0 - 8,5 - 1997
M8*1,5 - 2,5 W8*1,5 - 2,5 2010 -
M10*1,5 - 2,5 W10*1,5 - 2,5 2008 -
M12*2,0 - 2,8 W12*2,0 - 2,8 2006 -
M122,5 - 2,8 W122,0 - 2,5 2006 -
M14L4,0 - 5,0 W14L3,0 - 4,0 2004 -
M14**3,0 W14**2,0 - 2,5 2004 -
M16L5,0 - 6,0 W16L3,5 - 4,5 2002 -
M16**4,5 - 5,0 W16**3,0 - 4,0 2002 -
M186,5 - 7,5 W184,5 - 5,0 2000 -
M207,5 - 9,0 W205,0 - 5,5 1998 -
M21L7,5 - 9,0 W21L5,0 - 6,0 - 1997
M21S5,5 - 6,5 W21S3,5 - 4,5 - 1997
M210**4,0 - 5,0 W210**3,5 - 1997
M35L7,5 - 9,0 W35L5,0 - 1983
M35S5,0 - 6,0 W35S4,0 - 1983
M40L6,5 - 8,0 W40L4,5 - 5,0 - 1978
M40S5,0 - 6,0 W40S3,5 - 4,0 - 1978
M45L5,5 - 6,5 W45L4,5 - 5,0 - 1973
M45S4,5 - 5,5 W45S3,5 - 4,0 - 1973
M50L6,0 - 7,0 W50L4,5 - 5,0 - 1968
M50S4,5 - 5,5 W50S3,5 - 4,0 - 1968
M555,0 W554,5 - 1963
M604,5 W604,0 - 1958
M654,5 W653,5 - 1953
M704,5 W703,5 - 1948
M753,5 W753,0 - 1943


Atklātās grupas DIR 1** 2,0 - 2,5 km
DIR 2 4,0 - 4,5 km
DIR 3** 5,5 - 6,0 km
DIR 4 7,0 - 7,5 km
OPEN-100 100 kg un vairāk 4,5 km


Nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas arī grupas M80, W80, M85, W85 (ja pieteiksies vismaz 3 dalībnieki ar atbilstošu vecumu).

Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas M 210**, W 210**.

Atklātajās grupās DIR 1 - DIR 4 dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.

Distanču garumi doti aptuveni, - tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti programmā.

W8*, M8*, W10*, M10*, W12*, M12* – marķētā distance,- tās ir pavēles distances izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar SPORTident, kontrolpunktu iziešanas secībā. Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu, īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām W8* un M8* par galveno balvu cīnās tie dalībnieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Dalībnieki, kas vismaz vienu no dienām ir skrējuši vecāku pavadībā tiek iekļauti atsevišķās grupās "W8* ar vecākiem" un "M8* ar vecākiem". Grupās M8* un W8* jaunajiem skrējējiem netiek piešķira diskvalifikācija - par nepareizu/trūkstošu atzīmi dalībnieku laikam tiek pieskaitītas 60 minūtes. Tas rezultātos šos dalībniekus ierindo aiz tiem, kas atzīmējušies pareizi. Grupām W8*, M8*, W10*, M10* kontrolpunkti atrodas tieši uz marķējuma, grupām W12*, M12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marķējuma (līdz 150 m attālumā).

Pieņemtie apzīmējumi:
 • * - marķētā distance
 • ** - tehniski vieglas distances
 • S - īsā distance
 • L - garā distance
 • 0 - iesācēju distance

APBALVOŠANA

Dienu uzvarētāji saņem balvas. M21E un W21E grupās kopvērtējumā apbalvo 1. - 6. vietu ieguvējus. Informācija par apbalvojamo skaitu kopvērtējumā pārējās grupās tiks dota 30.jūnijā sacensību centrā.

Sacensību noslēgumā – numuru loterija.

PIETEIKUMI

Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 3 termiņi (Cena par visām trīs dienām / Cena par dienu):

  līdz 2018. gada 15.maijam no 16.maija līdz 12.jūnijam no 13.jūnija līdz 18. jūnijam
MW 8-10 6 EUR / 2 EUR 10 EUR / 4 EUR 13 EUR / 5 EUR
MW12-14 10 EUR / 4 EUR 13 EUR / 5 EUR 16 EUR / 6 EUR
MW16-20 15 EUR / 6 EUR 19 EUR / 8 EUR 25 EUR / 10 EUR
MW60 u.v. 20 EUR / 8 EUR 25 EUR / 10 EUR 30 EUR / 12 EUR
Pārējiem 33 EUR / 13 EUR 43 EUR / 17 EUR 53 EUR / 21 EUR
OPEN 100 dalības maksa pēc vecuma grupas

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.
Piesakoties pēc 20.jūnija, dalības maksa +50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu (tikai līdz 24.06.2018) + 7 EUR, ja ir vakances. Līdz 12.jūnijam pieteikušajiem dalībniekiem ir iespēja atsaukt startu, dalības maksa tiek atgriezta atpakaļ, pēc 2018.gada 12.jūnija pieteikušajiem un nestartējošiem dalības maksa netiek atgriezta.

 • On-line pieteikšanās atvērta (pieteikums stājas spēkā pēc dalības maksas saņemšanas).
 • Ģimenēm, kas startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jaunieši (startē grupās MW8 līdz MW18), 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu. (Atlaide pienākas bērniem <=18 gadiem, tēvam un mātei)
 • DIR 1 - DIR 4 pieteikšanās un samaksa attiecīgās dienas sacensību centrā. Jauniešiem līdz MW18 - 5,00 EUR par dienu, MW20, MW60 un vecākiem - 7,00 EUR par dienu, pārējiem - 13,00 EUR par dienu.
 • Vieglās automašīnas caurlaide - 3,00 EUR (dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros).
 • Autobusa caurlaide - 7,00 EUR. Mikroautobusa (līdz 10 pers.) - 4,00 EUR

Norēķinu konts:
Biedrība OK "Kāpa"
Reģ. Nr 40008021994
O.Vācieša ielā 24-7, Carnikava, LV–2163

A/S "SWEDBANK"
LV93HABA0551032772606
S.W.I.F.T. HABALV22

PIETEIKUMI

nenokavē pieteikšanos līdz 15.maijam - beidzas pieteikšanās par izdevīgāko dalības maksu

Serviss

Sacensību laikā nodrošināsim

ONLINE REZULTĀTI

Katras dienas sacensību rezultātu tiešraide live.kapa.lv

PĀVILOSTA

Vieta, kur netraucēti iespējams izbaudīt skaisto, neskarto dabu, mieru un klusumu. Vieta – kur vērts atpūsties!

NAKTSMĀJAS

Dalībnieku telšu pilsēta kempingā "Hortus"

MAZUĻU APRŪPE

varēs izmantot bērnudārzu atsevišķo dienu sacensību centros(no 2 gadu vecuma)

SILTĀS DUŠAS

Katras sacensību dienas finiša rajonā

BUFETES

Katras sacensību dienas finiša rajonā un sacensību centrā

sponsori

DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA

Dalībnieku nometne kempingā "Hortus"

Sacensību centrs kempingā "Hortus"
Sakas pagasts
Pāvilostas novads

indulis@kapa.lv

+371 29494087

 • Teltsvietas cena 3.50 EUR par nakti
 • Treileru / Kemperu vieta ar strāvas pieslēgumu - 8 EUR par nakti
 • Treileru / Kemperu vieta bez strāvas pieslēguma - 5 EUR par nakti

Citas apmešanās iespējas www.pavilosta.lv